อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต

 
 
      ในวาระที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตครบ 100 ปี ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี สตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพุทธมงคลนิมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเทิดทูนเกียรติคุณหลวงพ่อแช่มวัดฉลองให้แผ่ไพศาล สร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคล นำมาใช้ก่อสร้างอาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปีสตรีภูเก็ต จำนวน 3,656,238.04 บาท เป็นอาคารเอนกประสงค์ ทรงชิโนโปรตุกีสจำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องสหกรณ์ของโรงเรียน ชั้นที่ 2 เป็นห้องให้บริการนักเรียนและบุคลากรด้าน I.C.T เป็นการเพิ่มสวัสดิการและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู-นักเรียน